H7 – Higienos pažymėjimas. Keleivinio transporto darbuotojams.

10.89 

Pastaba: Mokymų paskyra aktyvi 1 mėnesį nuo kurso įsigijimo.

Kam skirti šie mokymai? Keleivinio transporto darbuotojams.

Įsigijus kursus mokymosi procesą galite pradėti iš karto, tereikia savarankiškai susipažinti su sistemoje pateikta mokymosi medžiaga bei sėkmingai išspręsti žinių patikrinimo testą. Sėkmingai išlaikius sveikatos žinių patikrinimo testą, pažymėjimas Jums bus išsiųstas el. paštu.

H7 kurse aptariamos šios temos:

  1. Teisės aktai, reglamentuojantys maisto higienos ir bendruosius keleivinio transporto visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.
  2. Mikroklimatinės patalpų sąlygos, vėdinimo, vandens, nuotekų tvarkymo, įrenginių ir įrankių, maisto gaminimo ir indų plovimo, gatavos produkcijos priėmimo, išdavimo ir laikymo geros higienos praktikos reikalavimai.
  3. Atliekų surinkimas ir tvarkymas, valymas, plovimas, dezinfekavimas, buitinių parazitų kontrolė.
  4. Darbuotojų asmens higiena.
  5. Užkrečiamųjų ligų profilaktika.

Keleivinio transporto darbuotojai privalo būti išklausę kursą ir turėti šiuos pažymėjimus:

Nr. Veiklos sričių kodai Veiklos sričių pavadinimai Mokymo programos kodas Mokymo periodiškumas
16. 016 Keleivinio transporto darbuotojai, aptarnaujantys keleivius

(konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai)

HB, H7, PP016 Prieš pradedant dirbti