Žmogaus palaikų paruošimas

Mokymai darbuotojams, kurių veikla susijusi su žmogaus palaikų paruošimu

Higienos mokymai

Nuotolinius higienos mokymus sudaro mokomoji medžiaga, praktinis testo klausimas ir teorinių žinių patikrinimas. Sėkmingai išlaikius higienos kursą pažymėjimas iš karto atsiunčiamas Jums el. paštu.

Kokius higienos kursus pasirinkti?

H14 – higienos pažymėjimas darbuotojams, kurių veikla susijusi su žmogaus palaikų paruošimu
IR
HB – bendrosios higienos pažymėjimas