Skip to main content

Teritoprijos, patalpų, įrenginių priežiūra

 • Vaikų socialinės globos įstaigai, šeimynai priklausanti teritorija turi būti tvarkinga, valoma. 
 • Žolė turi būti nušienauta. 
 • Žiemą takeliai turi būti neslidūs, pabarstyti smėliu.
 • Smėlis žaidimo aikštelių dėžėse turi būti keičiamas ar atnaujinamas kiekvieną pavasarį ir pagal epidemiologines reikmes. 
 • Smėlyje neturi būti askaridžių, plaukagalvių, toksokarų kiaušinių. 
 • Smėlis perkasamas pagal poreikį.
 • Kai nenaudojamos, smėlio dėžės turi būti uždengiamos, taip apsaugant smėlį nuo užteršimo.
 • Šiukšlių konteineriai turi būti reguliariai ištuštinami.
 • Vaikų socialinės globos įstaigos, šeimynos patalpų ir įrenginių priežiūra:
  • patalpos, jose esantys įrenginiai ir kitas inventorius turi būti švarūs. Patalpos ir jose esantys įrenginiai turi būti tvarkomi, valomi kiekvieną dieną drėgnu būdu ir pagal poreikį;
  • santechniniai įrenginiai (unitazai, praustuvės ir pan.) turi būti techniškai tvarkingi ir švarūs visą laiką;
  • valymo ir dezinfekcijos priemonės turi būti laikomos vaikams neprieinamoje vietoje;
  • tualetų, vonių (dušų) valymo inventorius turi būti ženklinamas ryškia spalva. Švarus ir sausas tualetų, vonių (dušų) valymo inventorius laikomas atskirai nuo kitų patalpų valymo inventoriaus;
  • indai ir įrankiai turi būti plaunami indams plauti skirtomis priemonėmis;
  • langai, šviestuvai valomi pagal poreikį.
 • Patalynė, rankšluosčiai keičiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę.
 • Švari patalynė, rankšluosčiai turi būti laikomi spintose. 
 • Nešvari patalynė, rankšluosčiai surenkami į tam skirtus maišus ar kitas talpyklas.
 • Žaislai neturi kelti pavojaus vaikų sveikatai ar rizikos juos nuryti, įkvėpti ar susižeisti jais palietus odą, gleivinę, akis. 
 • Žaislai turi būti švarūs, atitikti vaikų amžių.
 • Asmenys, dirbantys su valymo, dezinfekcijos priemonėmis, turi vadovautis gamintojų instrukcijomis, gamintojų ar tiekėjų saugos duomenų lapuose nurodytais sveikatos saugos reikalavimais.
 • Vaikų socialinės globos įstaigos, šeimynos patalpose neturi būti graužikų ir nariuotakojų. 
 • Vaikų socialinės globos įstaigoje atliekama nuolatinė nariuotakojų ir graužikų stebėsena bei, nustačius nariuotakojų ar (ir) graužikų buvimo pėdsakų, jų naikinimas.
 • Draudžiama atlikti dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją ar remonto darbus vaikams esant patalpoje.
 • Vykdant remonto darbus, remontuojamas patalpas būtina sandariai izoliuoti nuo kitų patalpų.