Atliekų klasifikacija

Atliekos klasifikuojamos pagal tokius požymius:

  • Atsiradimo šaltinį (gavybos, apdirbamoji, energetikos pramonė, žemės ūkis, transporto priemonės ir infrastruktūros įmonės, statybvietės, paslaugų, prekybos, komunalinio ūkio, asmens sveikatos priežiūros, kt.);
  • Kategoriją (gamybos ar vartojimo liekanos, produktai, produktai, kurių vartojimo laikas pasibaigęs, nenaudojamos dalys ir kt.);
  • Prigimtį ir matmenis (mineralinės, organinės, gyvūninės kilmės, sintetinių medžiagų,);
  • Fizikines ir chemines savybes (skystosios, dujinės, kietosios atliekos, ir kt.);
  • Pavojingumą aplinkai (judrumas, skvarbumas, cheminis aktyvumas, ekotoksiškumas vandens ir kitiems organizmams);
  • Pavojingumą žmonių sveikatai (toksiškumas, degumas, sprogstamumas);
  • Naudojimo būdą (regeneracija, perdirbimas arba kartotinis naudojimas);
  • Šalinimo būdą (šalinimas specialiai įrengtame sąvartyne, išmetimas į vandens telkinius, deginimas, nuolatinis saugojimas, ir kt.).