Medicininių atliekų gabenimas

Medicininių atliekų gabenimas

 • Sveikatos priežiūros įstaiga turi pasirašyti sutartį su pavojingų atliekų tvarkymo įmone. 
 • Pagal tokią sutartį, pavojingų atliekų tvarkymo įmonė savo transportu iš laikino saugojimo aikštelių į atliekų šalinimo įmonę turi išvežti medicinines atliekas. 
 • Už saugų medicininių atliekų pristatymą į šalinimo įmonę atsako atliekų vežėjas. 
 • Prieš perduodant medicinines atliekas vežėjui užpildomas pavojingų atliekų lydraštis ir pridedamas prie krovinio važtaraščio. 
 • Jeigu pavojingos atliekos nenaikinamos susidarymo vietose, jos turi būti surenkamos ir išvežamos į jų perdirbimo vietas.

Yra keli atliekų surinkimo būdai

 • Iš didelių įstaigų (ligoninių, laboratorijų ir t. t.) nustatytu dažnumu (du, tris kartus per savaitę) surenkanti įmonė paima talpyklas su atliekomis, tai surinkimas „nuo durų iki durų“.
 • Iš nedidelių medicinos įstaigų talpyklas su atliekomis į bendras saugomas surinkimo vietas pristato patys atliekų gamintojai.
  • Saugojimo vietų įrengimas priklauso nuo sveikatos priežiūros įstaigų skaičiaus ir išsidėstymo. Šis surinkimo būdas tinka medicinos, odontologijos kabinetams, visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms.

Atliekų surinkimo iš sveikatos priežiūros įstaigų (SPĮ) schema

Atliekų pervežimas

 • Atliekos pervežamos griežtai laikantis higienos, personalo bei gyventojų saugos reikalavimų. 
 • Pavojingiausia, jeigu pervežimo metu išvirtusios atliekos užteršia transporto priemonę arba kelią. 
 • Kad tokių atsitikimų būtų išvengta, transporto priemonė turi būti pritaikyta tokioms atliekoms vežti, atitikti pavojingų krovinių gabenimo reikalavimus. 
 • Vairuotojas instruktuojamas apie pervežamo krovinio pavojingumą ir apie tai, kaip elgtis avarijos metu. 
 • Geriausia, kad transporto priemonės kėbulas būtų visiškai uždaras. Kėbulas turi būti pagamintas taip, kad būtų lengva valyti bei dezinfekuoti. Jį reikia valyti ne rečiau kaip kartą per savaitę ir kiekvieną kartą, jeigu atliekos išbyra.

 

 • Nedidelį pavojingų atliekų kiekį galima pervežti krovininio transporto priemone. 
 • Atliekos turi būti sudėtos į uždaras ir nelaidžias talpyklas. 
 • Jokie maisto produktai, jokios medicininės medžiagos negali būti vežamos kartu su atliekomis. 
 • Transporto priemonę būtina valyti po kiekvieno atliekų vežimo. 
 • Atliekų konteineriai grąžinami švarūs ir dezinfekuoti garu.

Farmacinių atliekų gabenimas

 • Vežant farmacines atliekas iš farmacinių atliekų įmonės į šalinimo vietą ar įmonę, būtina turėti pavojingų atliekų lydraštį ir krovinio važtaraštį.
 • Farmacinių atliekų vežėjas atsako už saugų farmacinių atliekų vežimą. 
 • Vežėjas neturi teisės laikinai saugoti farmacines atliekas.