Pasaulio medicininių atliekų tvarkymo patirtis Copy

Medicininių atliekų kiekis įvairiose šalyse priklauso nuo :

  • kiekvienos šalies socialinio ekonominio išsivystymo, 
  • asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, 
  • įstaigų tinklo išplėtojimo, 
  • paslaugų kokybės ir techninio lygio. 

JAV

 • Kiekviena valstija yra parengusi teisės aktus bei rekomendacijas dėl medicininių atliekų tvarkymo. 
 • Infekuotos atliekos registruojamos gabenant iš susidarymo vietos, už tai atsako atliekų gamintojas. 
 • 1987 metais buvo priimtas įstatymas, pagal kurį infekuotos atliekos turi būti deginamos, o medicininės atliekos pakuojamos į raudonos ir oranžinės spalvos maišus. 
 • Už nelegalų infekuotų atliekų išpylimą į kanalizaciją, vandens telkinius ar pakrantės zonas numatytos bausmės net iki laisvės atėmimo.

Europa

 • Rūšiuojama tam, kad kuo labiau sumažėtų pavojingų medicininių atliekų kiekis, nes šias atliekas tvarkyti ypač brangu. 
 • Daugelis medicininių atliekų Europoje deginamos, tačiau alternatyvūs nukenksminimo būdai, tokie kaip apdorojimas autoklavuose, mikrobangos ir cheminė dezinfekcija išlieka populiarūs. 
 • Siekdama suvienodinti atliekų tvarkymo bazę Europos šalyse, Europos Komisija parengė ne vieną dokumentą, vėliau šalys juos persikėlė į savo teisines bazes.