Уход за помещениями и оборудованием

Mokyklos patalpos, įrenginiai ir kitas inventorius turi būti švarūs. Ant patalpų sienų, lubų neturi būti matomų pelėsių.

Mokykloje kenkėjų kontrolė turi būti vykdoma pagal 2009 m. vasario 2 d. įsakymą Nr. V-55 „Dėl Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Valymo ir dezinfekcijos priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį ir gamintojų nurodytas naudojimo instrukcijas.

Dušo patalpų grindys, dušo patalpose esantys kilimėliai (jeigu yra) valomi ir dezinfekuojami fungicidiniu (grybelio sukėlėjus naikinančiu) poveikiu pasižyminčiomis priemonėmis.

Tualeto valymo inventorius turi būti paženklintas ir laikomas atskirai nuo kitų patalpų valymo inventoriaus.

Valymo priemonės ir biocidiniai produktai turi būti laikomi saugiai, tam skirtoje vietoje. Mokomosiose virtuvėse valymo priemonės ir biocidiniai produktai laikomi spintelėje, atskirai nuo maisto produktų, indų ir įrankių. Draudžiama skirti mokiniams naudoti valymo priemones ir biocidinius produktus, skirtus profesionaliesiems naudotojams.

Draudžiama atlikti profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją) ar remonto darbus mokiniams esant patalpoje. Mokyklos patalpos, kuriose atliekami remonto darbai, turi būti izoliuotos nuo kitų patalpų.