Rizikos grupės

Pagrindinės žmonių rizikos grupės

 • Yra susijusios su pavojingųjų atliekų tiesioginio poveikio rizika sveikatai. 
  • Tai pavojingų atliekų tvarkymo darbuotojai bei darbuotojai, šalinantys susijusių su pavojingosiomis atliekomis avarijų padarinius,
  • asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicinos darbuotojai, 
  • gyventojai, kaupiantys pavojingas atliekas, 
  • asocialūs asmenys, prieinantys prie atliekų laikino saugojimo vietų arba sąvartynų, 
  • taip pat gretimų teritorijų gyventojai.