Sveikatos priežiūros įstaigų atliekos Copy

Nepavojingos sveikatos priežiūros įstaigų atliekos yra tos pačios kilmės kaip ir buitinės kietosios atliekos, todėl jos šalinamos tuo pačiu būdu.

Joms priskiriamos:

  • 1. Buitinės atliekos ir antrinės žaliavos: nuotėkos, popieriaus atliekos (laikraščiai, žurnalai, kartonas, dėžutės), plastiko atliekos (buteliai, vienkartiniai indai ir įrankiai, maišeliai), metalo atliekos (konservų, gėrimų dėžutės, dangteliai), stiklo atliekos (buteliai, stiklainiai, stiklo duženos), tetrapakai, gėlės.
  • 2. Konfidencialios atliekos: dokumentai (ligos istorijos, susirašinėjimo dokumentai, tyrimų duomenys).
  • 3. Technologinių procesų atliekos: skysčiai ir smulkios kietosios dalys, kurios pašalinus kenksmingumą, supilamos į buitinių nuotekų tinklus.
  • 4. Maisto atliekos: ligonių maisto likučiai (išskyrus sergančių užkrečiamosiomis ligomis), ligoninių personalo valgyklų atliekos.
  • 5. Kitos atliekos: sugedusi, susidėvėjusi aparatūra, įrenginiai, sulužę baldai, statybos, remonto atliekos.
  • 6. Sveikatos priežiūros teritorijos atliekos: lapai, žolė, šakos, smėlis, sniegas.

Pašalinus kai kurių pavojingų medicininių atliekų kenksmingumą, jos gali tapti nepavojingomis atliekomis. 

Sveikatos priežiūros įstaigų atliekų klasifikacija 

Medicininių atliekų kiekiai

  • Nepaisant kai kurių skirtumų, daugelyje šalių nuo 75 proc. iki 90 proc. medicininių atliekų susidaro ligoninėse. 

Medicininių atliekų kiekiai kai kuriuose pasaulio regionuose 

MA kiekiai Lietuvoje, tonomis