Организация питания

Organizuojant vaikų maitinimą mokyklose reikėtų vadovautis: Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu patvirtintu 2011 m. lapkričio 11 d. Nr. V-964 Vilnius. Galiojanti suvestinė redakcija:2020-02-06 – 2020-04-30

 • Vaikų ugdymo įstaiga yra atsakinga už tai, kad būtų sudarytos sąlygos vaikų maitinimui organizuoti.
 • Vaikų ugdymo įstaigos vadovas yra atsakingas už vaikų maitinimo organizavimą.
 • Jei vaikų ugdymo įstaiga sudaro sutartį dėl vaikų maitinimo paslaugų teikimo, sutartyje turi būti numatyta atsakomybė už maitinimo organizavimo patalpų higienos reikalavimų užtikrinimą. 
 • Sutartys nesudaromos su į „Nesąžiningų maisto tvarkymo įmonių sąrašą“, skelbiamą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos internetinėje svetainėje, įtrauktais maitinimo paslaugų teikėjais ir maisto produktų tiekėjais. 
 • Maitinimo paslaugos teikėjas turi organizuoti visų vaikų, norinčių gauti šią paslaugą, maitinimą. 
 • Jei vaikų ugdymo įstaiga sudaro sutartį dėl maisto produktų tiekimo, sutartyje turi būti numatyta atsakomybė už maisto produktų, neatitinkančių Tvarkos aprašo reikalavimų, tiekimą. 
 • Prieš pasirašant maisto produktų tiekimo sutartį rekomenduojama sudaryti maisto produktų sąrašą su konkrečiais tiekiamų maisto produktų pavadinimais, maisto produktų sudėtimi, fasuotės grynuoju kiekiu.
 • Vaisiai, daržovės, uogos, bulvės gali būti perkami iš fizinių asmenų, kurie turi laikytis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus nustatytų reikalavimų ir išduoda atitikties deklaraciją.
 • Atitikties deklaracijos 3 punkto, jeigu minėta produkcija nerūšiuojama pagal klases, pildyti nereikia. 
 • Šie reikalavimai netaikomi, jeigu vaisius, daržoves, uogas ir bulves augina pati Mokykla ar socialinės globos įstaiga, tačiau visi vaisiai, uogos, daržovės, bulvės, skirti maistui, turi atitikti kokybės ir saugos reikalavimus.
 • Vaikų maitinimas organizuojamas valgyklose ir kitose vaikams maitinti pritaikytose patalpose ar vietose laikantis nustatytų maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimų ir sudarant sąlygas kiekvienam vaikui pavalgyti prie švaraus stalo. 
 • Vaikų ugdymo įstaigose vaikai turi gauti šilto maisto.
 • Maisto paruošimas ir patiekalų įvairumas turi atitikti vaikų amžių ir sveikos mitybos rekomendacijas.

Rekomenduojamoas paros maisto raciono kaloringuma:

  • Pusryčiams vaikas turi gauti 20–25 proc., 
  • pietums – 30–40 proc., 
  • pavakariams ar priešpiečiams – 10–15 proc. 
  • (gali būti organizuojami abu šie maitinimai, tada jų bendras kaloringumas turi sudaryti 10–15 proc.), 
  • vakarienei – 20–25 proc. 
 • Patiekiamas maistas turi būti gaminamas ir patiekiamas tą pačią kalendorinę dieną; 
 • šaldytus pusgaminius ar atvėsintą maistą patiekti per 24 valandas kaip šiltą maistą leidžiama bendrojo ugdymo mokyklose, kurių virtuvėse yra galimybės tik pašildyti maistą;
 • patiekiamas maistas turi būti kokybiškas, įvairus ir atitikti saugos reikalavimus; 
 • pirmenybė teikiama maistines savybes tausojantiems patiekalų gamybos būdams;
 • gaminant maistą neturi būti naudojami prieskonių mišiniai, kurių sudėtyje yra maisto priedų;
 • gaminant maistą turi būti naudojama kuo mažiau druskos ir cukraus (druskos ne daugiau kaip 1 g/100 g, pridėtinio cukraus ne daugiau kaip 5 g/100 g); 
 • rūkyti mėsos gaminiai tiekiami ne dažniau kaip kartą per savaitę, ikimokyklinio ugdymo mokyklose rūkyti mėsos gaminiai vaikų maitinimui neturi būti tiekiami;
 • jei patiekalui gaminti naudojama malta mėsa ar žuvis ir virtuvėje yra sąlygos ją sumalti, ji turi būti malama patiekalo gaminimo dieną;
 • kiekvieną dieną turi būti patiekta daržovių ir vaisių, rekomenduojama sezoninių, šviežių. Rekomenduojama, kad vaisiai būtų tiekiami atskiro maitinimo metu;
 • tas pats patiekalas neturi būti tiekiamas dažniau nei kartą per savaitę, išskyrus gėrimus ir užkandžius (reikalavimas netaikomas pritaikyto maitinimo valgiaraščiams);
 • karštas pietų patiekalas turi būti iš daug baltymų turinčių produktų (mėsa, paukštiena, žuvis, kiaušiniai, ankštiniai, pienas ir pieno produktai) ir angliavandenių turinčių produktų. Su karštu patiekalu turi būti patiekiamos daržovės ar vaisiai arba jų salotos; 
 • valgymo metu ant stalų neturi būti padėta druskos, pipirų, garstyčių;
 • jei tiekiama arbata, turi būti sudaryta galimybė atsigerti nesaldintos arbatos;
 • pienas ir kiti gėrimai vaikams neteikiami šalti, rekomenduojama temperatūra ne žemesnė kaip 15°C;
 • rekomenduojama, atsižvelgiant į sezoniškumą keisti patiekalus (pvz. raugintų kopūstų sriubą į šviežių kopūstų sriubą, burokėlių sriubą į šaltibarščius ir pan.). 

Mokyklose, šeimynose ar vaikų socialinės globos įstaigose turi būti sudarytos higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti geriamojo vandens (rekomenduojama, kambario temperatūros, pvz., pilstomo iš geriamajam vandeniui skirtų indų, talpų, automatų ir pan.), net jei vaikai nemaitinami 

Rekomenduojama sudaryti galimybę vaikams gauti ir karšto virinto geriamojo vandens. 

Mokyklose vandeniui atsigerti turi būti naudojami asmeninio naudojimo arba vienkartiniai puodukai, stiklinaitės ar buteliukai. 

Draudžiama naudoti susidėvėjusius, įskilusius, apdaužytais kraštais indus bei aliumininius įrankius ir indus.

Mokyklos ir vaikų socialinės globos įstaigos valgykloje ar kitoje patalpoje, kurioje maitinami vaikai, matomoje vietoje turi būti skelbiama:

  • einamosios savaitės valgiaraščiai (nurodant tik patiekalus),
  • maisto pasirinkimo piramidės plakatas ar kita sveiką mitybą skatinanti informacija;
  • valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos numeris (skambinti maitinimo organizavimo klausimais). 
 • Tvarkos aprašas ir valgiaraščiai turi būti skelbiami mokyklos interneto svetainėje, jeigu ją turi.
 • Už šios informacijos skelbimą atsakingas vadovas ar jo įgaliotas asmuo.
 • Jei mokykloje maitinami suaugę asmenys, jiems mokykloje neturi būti pateikiami šio tvarkos aprašo reikalavimų neatitinkantys maisto produktai ar patiekalai vaikų maitinimo metu.
 • Mokyklose negali būti reklamuojami maisto produktai, kurie draudžiami vaikų ugdymo įstaigose.