Vaikų poilsio stovykla: kaip užtikrinti saugų laisvalaikį?

Artėjant vaikų vasaros atostogoms, tėveliai suka galvas, kaip ir kur vaikams ne tik linksmai, bet ir saugiai praleisti laisvalaikį. Stovyklos – tai puikus pasirinkimas gerai praleisti laiką su bendraamžiais. Kad įspūdžiai išliktų geri, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai rekomenduoja pasidomėti stovyklos organizatorių siūloma edukacine programa, gyvenimo sąlygomis, aplinka, o stovyklų organizatoriams – saugiai pasitikti poilsiautojus. Kokie pagrindiniai higienos ir saugos reikalavimai taikomi vaikų poilsio stovyklose, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ne tik stovyklų organizatoriams, bet ir tėvams, paliekantiems savo atžalas atostogauti, toliau skaitykite pranešime.

NVSC specialistai primena, kad leidimas-higienos pasas stovyklų veiklai nėra išduodamas, tačiau turi būti sudarytos saugios vaikų poilsio, ugdymo ir priežiūros sąlygos, kurios yra nurodytos Lietuvos higienos normoje HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  (HN 79:2010). Atkreipiame dėmesį, kad minėtos HN 79:2010 reikalavimai taikomi toms stovykloms, kuriose teikiamos apgyvendinimo paslaugos. Dienos vaikų poilsio stovykloms šios higienos normos reikalavimai netaikomi.

Stovyklauti sveikiems

Svarbu, kad stovyklų darbuotojai dirbtų sveiki, t. y. prieš pasitikdami  poilsiautojus būtų pasitikrinę sveikatą ir išklausę pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių kursus. Taip pat būtina  pasirūpinti, kad prireikus pagalbos, gerai matomoje vietoje, būtų pirmosios pagalbos rinkinys.

Stovyklos vadovas turėtų užtikrinti ir sutartyje numatyti prievolę tėvams raštu pateikti informaciją apie vaiko profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu vaiko dalyvavimas stovyklos organizuojamose veiklose gali turėti įtakos jo sveikatai.

Dėmesys maudykloms

Atkreipiame dėmesį, kad prieš stovyklos atidarymą reikia atlikti maudymosi vietos vandens mikrobiologinius tyrimus. Taip pat svarbu, kad priėjimas prie maudymosi vietos būtų neslidus ir neklampus. Jeigu stovykloje vaikai maudosi tose vietose, kurios nėra įteisintos kaip paplūdimiai, būtina pažymėti maudymosi vietų ribas. Nemokantiems plaukti vaikams ir ikimokyklinio amžiaus vaikams maudymosi vietos gylis negali būti didesnis nei 0,7 m,  mokyklinio amžiaus mokantiems plaukti vaikams – 1,3 m.

Prižiūrėta teritorija

Vaikai stovyklose daug laiko praleidžia lauke, todėl stovyklos teritorija turi būti visada tvarkinga, žolė – nušienauta, įrenginiai patikimai sutvirtinti, o vandens telkiniai, nenaudojami vaikų maudymuisi, aptverti. Žaidimų ir poilsio aikštelėse turi būti sudaryta galimybė apsaugoti vaikus nuo tiesioginių saulės spindulių ir kritulių. Jeigu žaidimų aikštelėse įrengtos smėlio dėžės, jos turi būti apsaugotos nuo užteršimo (jas reikia uždengti), o smėlis – keičiamas ar atnaujinamas kasmet.

Atskiros patalpos berniukams ir mergaitėms

Pagal nustatytus reikalavimus, mergaitėms ir berniukams stovyklose turi būti įrengti atskiri gyvenamieji kambariai, tualeto, prausyklos, dušo patalpos. HN 79:2010 nustato gyvenamuosiuose kambariuose (miegamuosiuose) kiekvienam vaikui skiriamą plotą, sanitarinių įrenginių skaičių tualetuose, prausyklose, dušuose. Gyvenamuosiuose kambariuose kiekvienam vaikui turi būti numatyti baldai ar vieta juose asmeniniams daiktams, drabužiams laikyti, turi būti skirta lova, pagalvė, antklodė, lovos skalbiniai ir ne mažiau kaip du rankšluosčiai. Rankšluosčius ir lovos skalbinius į stovyklą vaikai gali atsivežti patys. Apie tai, kad stovykloje nebus aprūpinama minėtomis priemonėmis, turi būti informuojama iš anksto.

Svarbu pasirūpinti, kad tualete ir prausykloje būtų tualetinio popieriaus, muilo, vienkartinių rankšluosčių. Pagal nustatytus reikalavimus, stovykloje turi būti nuolat tiekiamas karštas ir šaltas vanduo.

Kad vaikų poilsis būtų kokybiškas, svarbu pasirūpinti patalpų vėdinimu. Miegamuosius ir kitas ugdymui skirtas patalpas reikia natūraliai vėdinti, taip pat palaikyti tinkamą temperatūrą – 18–28 °C.

Stovyklos kontroliuojamos

Praėjusiais metais pagal gautus skundus NVSC specialistai patikrino 7 vaikų poilsio stovyklas, iš jų penkiose buvo užfiksuoti pažeidimai. Dviem stovyklų atsakingiems asmenims buvo taikytos nuobaudos.

 Patikrinimų metu buvo nustatyti tokie pažeidimai: neaptverti vaikų maudymuisi nenaudojami vandens telkiniai; maudymosi vietos neatitiko nustatytų reikalavimų; stovyklos darbuotojai nebuvo pasitikrinę sveikatos, neturėjo higienos įgūdžių ar pirmosios pagalbos teikimo pažymėjimų; patalpos įrengtos nesilaikant HN 79:2010 reikalavimų ir kt.

Jei pastebėjote, kad vaikų poilsis stovykloje organizuojamas nešvarioje, nesaugioje, reikalavimų neatitinkančioje aplinkoje, apie tai praneškite stovyklos organizatoriams. Jeigu į jūsų prašymą nereaguojama ir trūkumai nepašalinami, apie galimus pažeidimus informuokite NVSC ar jo departamentus, esančius kiekvienoje Lietuvos apskrityje. Informaciją apie asmenų aptarnavimo tvarką NVSC ir kontaktus rasite čia