Dėl naujos įstatymo redakcijos

Nuo 2016.11.01 įsigalioja naujas LR SAM įsakymas priimtas 2016.07.13 d. Nr. V-932

Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir / ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo