Grožio paslaugoms teikti naudojamų instrumentų tinkama priežiūra

Primename, kad Lietuvos higienos norma HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ nustato pagrindinius grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimus, kuriais vadovaudamiesi grožio paslaugų teikėjai privalo teikti tik saugias paslaugas.

Svarbiausia – saugumas

Teikiant grožio paslaugas būtina laikytis higienos ir darbo saugos reikalavimų, ypač teikiant A kategorijos paslaugas, kai pažeidžiama paslaugos gavėjo oda arba gleivinė ir tam skirtas instrumentas gali būti užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais. Tiek klientui, tiek darbuotojui atsiranda rizika užsikrėsti įvairiomis užkrečiamosiomis ligomis (pvz. B ir C hepatitu, žmogaus imunodeficito virusu, herpes virusu, galvos odos grybeliu, rankų, kojų, pėdų, nagų grybeliu ir kt.). Todėl labai svarbu, kad grožio paslaugų teikėjas užtikrintų tinkamą aplinkos ir procedūrose naudojamų instrumentų priežiūrą.

Teikiant grožio paslaugas naudojami vienkartiniai arba daugkartiniai instrumentai:

 • A kategorijos paslaugoms teikti privalo būti naudojami sterilūs vienkartiniai arba sterilūs daugkartiniai instrumentai.
 • B kategorijos paslaugoms teikti turi būti naudojami vienkartiniai arba tinkamai išvalyti ir dezinfekuoti daugkartiniai instrumentai.

Grožio paslaugų teikėjas instrumentų turi turėti tiek, kad juos būtų galima efektyviai valyti, dezinfekuoti ir sterilizuoti.

A kategorijos paslaugoms teikti naudojamų instrumentų priežiūra

Instrumentų dezinfekcija:

 • instrumentai iškart po panaudojimo merkiami į sandarų uždengiamą indą su paruoštu dezinfekciniu tirpalu (dezinfekcijos priemonė turi veikti bakterijas, virusus, tuberkuliozės bakterijas, grybelius). Instrumentai turi būti visiškai apsemti;
 • ant instrumentų dezinfekcijai skirto indo su paruoštu dezinfekcijos tirpalu turi būti užrašytas: tirpalo pavadinimas, koncentracija, pagaminimo data;
 • instrumentų mirkymo trukmė ir koncentracija – pagal dezinfekcinės priemonės gamintojo naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus;
 • instrumentų valymas minkštu šepetėliu arba šluoste. Šepetėliai arba šluostės, kuriais valomi instrumentai, plaunami dezinfekcijos tirpalu, skalaujami karštu vandeniu, džiovinami;
 • dezinfekuoti ir išvalyti instrumentai skalaujami tekančiu vandeniu;
 • išskalauti instrumentai džiovinami (jeigu sterilizuojant bus pakuojami) ant drėgmę sugeriančio, neturinčio plaušelių audeklo arba popierinių rankšluosčių (servetėlių).

Mechanizuotas instrumentų valymas

Instrumentai gali būti valomi ir mechanizuotai – ultragarso aparate, naudojant gamintojo rekomenduojamus instrumentų valiklius.

Išvalyti ultragarso aparate instrumentai taip pat turi būti skalaujami tekančiu geriamuoju vandeniu ir džiovinami.

Instrumentų sterilizavimas:

 • sterilizuojant instrumentus būtina vadovautis instrumentų ir sterilizatoriaus gamintojų pateiktomis instrukcijomis;
 • instrumentų pakavimo medžiagos turi atitikti sterilizatoriaus ir sterilizuojamų instrumentų gamintojo rekomendacijas ir sterilizacijos būdą;
 • asmenys, sterilizuojantys instrumentus, privalo stebėti sterilizacijos eigą, kontrolinių sterilizatoriaus prietaisų rodmenis, įvertinti cheminių indikatorių duomenis, registruoti juos sterilizatoriaus darbo kontrolės registre:

STERILIZATORIAUS DARBO KONTROLĖS REGISTRAS

Sterilizatoriaus tipas, modelis ……………….., Nr…………….

Reg. Nr.

Sterilizacijos data

(metai, mėnuo, diena)

Sterilizuojamų įrankių pavadinimas

Sterilizuojamų įrankių kiekis (vnt.)

Sterilizuojamų įrankių pakavimo būdas1

Sterilizacijos trukmė

Sterilizacijos režimas

Pasikeitusi cheminio indikatoriaus spalva atitinka arba neatitinka gamintojo nurodytą spalvą (žymėti (+) arba (–)

Asmens, atlikusio instrumentų sterilizaciją, vardas, pavardė, parašas

pradžia

(val., min.)

pabaiga

(val., min.)

slėgis,

barais arba

kPA2

temperatūra,

°C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 jeigu instrumentai sterilizuojami nesupakuoti, įrašyti žodį „nesupakuoti“;

2 pildoma instrumentus sterilizuojant garo sterilizatoriuje.

 • sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolei naudojami indikatoriai turi būti naudojami pagal jų gamintojo nurodytą paskirtį, vadovaujantis indikatorių gamintojo nurodytomis naudojimo instrukcijomis;
 • po sterilizavimo patikrinama, ar pasikeitusi indikatoriaus spalva atitinka gamintojo nurodytą spalvą (etaloną). Ant indikatorių pažymima sterilizacijos data, už sterilizaciją atsakingo asmens parašas, pasikeitusi (+) ar nepasikeitusi (–) indikatoriaus spalva ir jie klijuojami į sterilizatoriaus darbo kontrolės registrą arba renkami ir saugomi (saugomi 1 metus);
 • Draudžiama naudoti sterilizuotus instrumentus, kurių pakuotė pažeista, pasibaigęs sterilizuotų instrumentų pakavimo medžiagos gamintojo nurodytas laikymo terminas (jeigu gamintojas jį nurodo), cheminiai indikatoriai rodo nepakankamą jų apdorojimą.

B kategorijos paslaugoms teikti naudojamų instrumentų priežiūra

Instrumentų valymas:

 • valant rankomis, instrumentai valomi minkštu šepetėliu arba šluoste. Šepetėliai arba šluostės, kuriais valomi instrumentai, plaunami dezinfekcijos tirpalu, skalaujami karštu vandeniu, džiovinami;
 • išvalyti ultragarso aparate instrumentai skalaujami vandeniu ir džiovinami.

Instrumentų dezinfekcija (galimi 3 instrumentų dezinfekcijos būdai, priklausomai nuo dezinfekuojamų instrumentų):

Mirkymo būdas:

 • išvalyti instrumentai merkiami į sandariai uždengiamą indą su dezinfekcijos tirpalu. Ant instrumentų dezinfekcijai skirto indo su paruoštu dezinfekcijos tirpalu turi būti užrašytas: tirpalo pavadinimas, koncentracija, pagaminimo data. Dezinfekcijos priemonės turi veikti bakterijas, virusus, tuberkuliozės bakterijas, grybelius;
 • instrumentai mirkomi dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą laiką. Instrumentai inde turi būti visiškai apsemti dezinfekcijos tirpalu;
 • išmirkyti dezinfekcijos priemonėje instrumentai skalaujami geriamuoju vandeniu.
 • išskalauti instrumentai sudedami ant vienkartinių drėgmę sugeriančių popierinių servetėlių (rankšluosčių) ir paliekami išdžiūti.

Ultravioletinių spindulių įrenginyje (sanitizatoriuje):

 • gali būti dezinfekuojami tik išvalyti B kategorijos paslaugoms teikti naudoti instrumentai, kurie yra nepatvarūs cheminiams dezinfekcijos tirpalams ir karščiui.

Šluostant vienkartine popierine servetėle, sudrėkinta instrumentų valiklio tirpalu:

 • dezinfekcijos būdas tinkamas instrumentams, kurių negalima mirkyti, pvz., plaukų džiovintuvai, elektriniai prietaisai arba kiti stambūs daiktai.

 

Parengta pagal NVSC