Kas privalo suteikti pirmąją pagalbą

Kas privalo suteikti pirmąją pagalbą prieš patenkant į medikų rankas.  Kas jie tokie? Ar jie suteiks reikiamą pagalbą?

Profesijų, darbų ir veiklos sričių darbuotojai bei transporto priemonių vairuotojai, buvę kartu su nukentėjusiaisiais ar ligoniais nelaimingų atsitikimų ar ūmaus gyvybei pavojingo susirgimo vietose ir privalantys suteikti jiems pirmąją pagalbą:

 1. Asmenys, turintys pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti motorines kelių transporto priemones.
 2. Geležinkelio darbuotojai, valdantys traukinius ir aptarnaujantys keleivius juose.
 3. Visų kategorijų laivų laivavedžiai ir įgulos nariai.
 4. Orlaivių įgulos nariai, orlaivių palydovai.
 5. Geležinkelio, oro ir vandens transporto, ryšių objektų, kelių priežiūros darbuotojai.
 6. Švietimo sistemos įstaigų pedagoginiai darbuotojai.
 7. Įmonių, įstaigų ir organizacijų darbo saugos ir sveikatos tarnybų specialistai.
 8. Teisėjai, prokurorai, antstoliai. Ikiteisminio tyrimo pareigūnai.
 9. Kariai.
 10. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento pareigūnai.
 11. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai.
 12. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos statutiniai valstybės tarnautojai.
 13. Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnai.
 14. Sporto įstaigų treneriai ir mokytojai.
 15. Kazino vadovaujantys inspektoriai.
 16. Paplūdimiuose dirbantys gelbėtojai.
 17. Bendrabučių, viešbučių darbuotojai, susiję su apgyvendinimu.
 18. Baseinų, sveikatingumo centrų, soliariumų, kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų darbuotojai, teikiantys paslaugas klientams. Pirtininkai.
 19. Įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus.
 20. Gamyboje dirbantys elektrotechninius įrenginius prižiūrintys darbuotojai.

Šie asmenys turi mokėti:

 1. Gaivinti.
 2. Stabdyti kraujavimą, tvarstyti.
 3. Imobilizuoti pažeistą sritį esant lūžimui ar išnirimui.
 4. Nešti traumuotus, sužalotus asmenis.
 5. Suteikti pirmąją pagalbą asmenims, patyrusiems elektros traumą, paveiktiems žaibo, ištiktiems saulės smūgio ar šilumos poveikio, sušalusiems, skendusiems, užspringusiems, netekusiems sąmonės, įkąstiems vabzdžio ar gyvūno.

Šaltinis:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 590 „Dėl profesijų, darbų ir veiklos sričių darbuotojų bei transporto priemonių vairuotojų, buvusių kartu su nukentėjusiaisiais ar ligoniais nelaimingų atsitikimų ar ūmaus gyvybei pavojingo susirgimo vietose ir privalančių suteikti jiems pirmąją pagalbą, sąrašo patvirtinimo, taip pat įstatymų nustatytų kitų asmenų kompetencijos šiais klausimais nustatymo“ (Žin., 2003, Nr. 48-2123)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.210918?jfwid=5sjolfyd4