Lietuvoje vaikai bus skiepijami nuo meningokokinės infekcijos

Sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad nuo kitų metų Lietuvoje planuojama pradėti skiepyti vaikus nuo meningokoko. Toks sprendimas priimtas siekiant apsaugoti vaikus nuo šios pavojingos ligos, kuria sergamumas Lietuvoje itin didelis.

B tipo meningokokinės infekcijos vakciną į nacionalinius skiepijimų kalendorius jau yra įtraukusios Jungtinė Karalystė, Airija, Kai kurie Italijos regionai – šalys, kuriose meningokokinės infekcijos epidemiologinė situacija labai panaši į Lietuvos situaciją. Mokslinėse publikacijos jau paskelbti pirmieji epidemiologinės priežiūros duomenys apie B tipo meningokokinės infekcijos vakcinos efektyvumą, skiepijant ją pagal Jungtinės Karalystės nacionalinį skiepijimų kalendorių.

„Lietuvoje yra paplitęs B tipo meningokokas, tad būtent apie vakcinas nuo šio tipo meningokoko ir yra kalbama bei planuojama pradėti skiepyti vaikus. Šie skiepai bus įtraukti į vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, tikėtina jau kitų metų viduryje. Taip pat šiuo metu yra atliekamas meningokokinės infekcijos naštos ir skiepijimų efektyvumo vertinimas, kuriuos pagal sutartį su Pasaulio sveikatos organizacija, atliks  užsienio matematinio modeliavimo ekspertai“, – sako sveikatos apsaugos ministras A. Veryga.

Pradėjus svarstymus dėl B tipo meningokokinės infekcijos vakcinos įtraukimo į Lietuvos profilaktinių skiepijimų kalendorių, 2016 metų pabaigoje Lietuva kreipėsi į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą ir Pasaulio sveikatos organizaciją dėl rekomendacijų mūsų šaliai įtraukiant B tipo meningokokinės infekcijos vakciną į skiepijimų kalendorių.

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras pateikė turimus duomenis apie vakcinos saugumą ir efektyvumą bei kitų šalių patirtį, t. y. medžiagą apie vakcinos klinikinių tyrimų duomenis, kitų šalių patirtį svarstant naujų vakcinų įvedimą į skiepijimų kalendorius. 2017 m. gegužės mėnesį Pasaulio sveikatos organizacija organizavo ekspertų iš Jungtinės Karalystės ir Pasaulio sveikatos organizacijos vizitą į Lietuvą, kurie vertino Lietuvos meningokokinės infekcijos epidemiologinę situaciją, sprendimų priėmimą ir pan.

Lietuvos Nacionalinės imunoprofilaktikos programos Nepriklausomų ekspertų (patarėjų, konsultantų) grupė, įvertinusi turimus duomenis ir paskelbtas mokslines publikacijas, pasisakė už B tipo meningokokinės infekcijos vakcinos įtraukimą į Lietuvos Respublikos skiepijimų kalendorių.

B tipo meningokokinės infekcijos veiksmingumas, skiepijant pagal skiepijimų kalendorių, kaip skiepijimai veikia sergamumą ir mirtingumą nuo meningokokinės infekcijos, vertintas pagal Jungtinės Karalystės duomenis, ir yra publikuoti moksliniuose straipsniuose. Taip pat jau yra paskelbtos ir mokslinės publikacijos dėl skiepijimo nuo meningokokinės B tipo infekcijos ekonominio efektyvumo.

Pirmoji B tipo meningokokinės infekcijos vakcina Europos vaistų agentūroje buvo užregistruota 2013 m. Ši registracijos procedūra leidžia ją naudoti kaip saugų ir efektyvų vaistinį preparatą visose Europos Sąjungos šalyse.

Vakcinos saugumo ir efektyvumo (imunogeniškumo), t. y. gebėjimo sukelti imuninį atsaką, duomenys vertinami didelės apimties klinikinių tyrimų metu ir jų pagrindu vakcina registruojama, t.y. leidžiama ją naudoti. Šie B tipo meningokokinės infekcijos vakcinos duomenys aprašyti Specialiojoje produkto charakteristikoje ir Informaciniame lapelyje pacientui, kurie skelbiami Europos vaistų agentūros tinklalapyje: (http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002333/human_med_001614.jsp&mid=WC0b01ac058001d124).

Šaltinis: SAM