Nuo 2018 m. gegužės 1 d. įsigalioja SAM ministro 2018.01.11 d. įsakymas Nr. V-30

Nuo 2018 m. gegužės 1 d. įsigalioja sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. V-30 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2018-01-11, Nr. 2018-433).

Atkreipiame dėmesį, kad nuo gegužės 1 d., įsigaliojus šiam įsakymui, keičiasi veiklos sričių kodų numeracija (pradedant nuo 014 kodo). Maisto tvarkymo subjektų darbuotojai (veiklos kodas 020) išskirti į tris grupes. Pirminių produktų gamintojai ir gamintojai iš pirminių produktų, tvarkantys negreitai gendantį maistą, bet jo negaminantys, neperdirbantys ir neruošiantys, bei netiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai prieš pradedant dirbti ir kas penkerius metus mokomi pagal naują HBB programą. Tiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai – prieš pradedant dirbti ir kas dvejus metus mokomi pagal naujos redakcijos H10 programą.

Primename, kad tai, kokiai veiklos sričiai konkrečių profesijų ir pareigybių darbuotojus priskirti, sprendžia darbdavys, konsultuodamasis su jį tikrinančia organizacija (Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru ir kt.).

Įsakymo projektą galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1cf58100f6be11e7a20bfa7c2b23a6b2