Skip to main content

Kaip užtikrinti, kad maistas būtų saugus?

Kiekviena maisto pramonės įmonė turi pateisinti klientų lūkesčius, tam, kad produkcija būtų tinkamos kokybės, atitiktų kainą ir būtų saugi vartotojui.

Kaip to pasiekti? – Turime užtikrinti du pagrindinius veiksnius:

  • prevenciją,
  • kontrolę.

Nesvarbu kokia produkcija yra gaminama brangi ar pigesnė – visoms galioja pagrindinis principas: kontrolė ir saugumas vartotojui.

Prevencija – tai priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti maisto saugą.

 •   Kruopštus valymas.
 •   Tinkama įrangos priežiūra.
 •   Personalo higiena.
 •   Kenkėjų  kontrolė.

Įdiegiamos veiksmingos rizikos vertinimo procedūros kokios kaip:

 • Tikrinama gaunamų žaliavų kokybė;
 • Tinkamos gamybos technologijos pasirinkimas;
 • Geras įrangos techninis stovis;
 • Tinkama darbuotojų kvalifikacija.

Įmonė privalo kontroliuoti produkciją visuose gamybos etapuose įskaitant:

  • Priėmimą;
  • Gamybą;
  • Laikymą;
  • Tvarkymą;

Visą tai turėtų apimti:

  • tinkamų tiekėjų pasirinkimą,
  • kokybiškų produktų pasirinkimą,
  • tinkamos įrangos naudojimą,
  • tinkamą temperatūrinį monitoringą,
  • teisingus sprendimus dėl saugaus sandėliavimo.

Kontrolė apima:

 • Bendrų reikalavimų įvertinimą:
  • Ar patalpos tinkamo dydžio, išplanavimo, suremontuotos,  geros būklės, švarios, tvarkingos, ir įrengtos taip, kad būtų išvengta žaliavų ir produktų užteršimo.
  • Ar grindys, sienos, lubos, durys, langai atitinka higienos reikalavimus.
  • Ar užtikrinama tinkama ir pakankama natūrali ir (ar) mechaninė ventiliacija.
  • Ar užtikrinamas natūralus ir (ar) dirbtinis apšvietimas.
  • Ar tinkamai įrengtos darbuotojų persirengimo patalpos.
  • Ar tinkama nuotekų surinkimo sistema.
  • Ar tinkamai įrengti tualetai, pakankamas jų skaičius, užtikrinami higienos reikalavimai.
  • Ar tinkamai užtikrinamas karšto ir (ar) šalto geriamojo vandens tiekimas .
  • Ar pakankamas, patogiose vietose įrengtų, rankoms plauti skirtų praustuvų, aprūpintų šaltu ir karštu tekančiu vandeniu, rankų plovimo, dezinfekavimo ir sausinimo priemonėmis, skaičius.
  • Ar įrengta patalpa (vieta) valymo, dezinfekavimo medžiagoms ir įrangai laikyti.
  • Ar užtikrinama, kad atliekos (maisto ir ne maisto) šalinamos tinkamu būdu ir netampa taršos šaltiniu.
  • Ar  maisto tvarkymui naudojama įranga ir inventorius yra sumontuoti taip, kad būtų galima lengvai valyti ir dezinfekuoti.
  • Ar užtikrinama tinkama kenkėjų kontrolė.
  • Ar užtikrinama, kad maisto produktams pervežti bus naudojamos švarios, geros būklės, tinkamai prižiūrimos transporto priemonės ir (ar) konteineriai .
 • Personalo asmens higienos reikalavimus:
  • Ar užtikrinama, kad visi maisto tvarkymo vietose dirbantys asmenys laikosi asmens higienos.
  • Ar užtikrinamas maistą tvarkančių asmenų mokymas maisto higienos klausimais.
 • Maisto tvarkymo reikalavimus:
  • Ar įdiegta RVASVT, GGP, GHP principais pagrįsta savikontrolė.
  • Ar užtikrinama, kad visuose tvarkymo etapuose maistas bus saugomas nuo užteršimo ir laikomas tinkamomis sąlygomis (tinkama temperatūra, kaimynystė).
  • Ar užtikrinamas sušaldytų maisto produktų atšildymas saugioje temperatūroje.
  • Ar užtikrinamas išvežamų, pagamintų patiekalų atsekamumas
  • Ar nenaudojami netinkami kepimui riebalai.
  • Ar užtikrinama, kad patiekalai gaminami pagal standartų, receptūrų bei kitų teisės aktų reikalavimus.

Atsakomybė

 • Maisto pramonės darbuotojai privalo:
  • Tinkamai rūpintis asmens higiena.
  • Išklausyti higienos mokymų.
  • Žinoti pagrindines maisto tvarkymo ir maisto saugumo užtikrinimo taisykles.
  • Informuoti atsakingą asmenį apie atsiradusius užkrečiamųjų ligų simptomus, kurie gali tapti nesaugaus maisto priežastimi.
  • Informuoti atsakingą asmenį apie galimas maisto saugumo problemas.
  • Periodiškai tikrintis sveikatą.
 • Maisto tvarkymo subjektai privalo:
  • Užtikrinti maistą tvarkančių asmenų mokymą maisto higienos klausimais.
  • Užtikrinti, kad įmonėje būtų įdiegta savikontrolė (GHP ar RVASVT).
  • Maisto tvarkymo subjektai visuose gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapuose užtikrina, kad maistas atitiktų reikalavimus ir būtų laikomasi visų su jų veikla susijusių teisės aktų reikalavimų.
  • Nepamiršta ,kad pirminė atsakomybė užtikrinant maisto saugą numatyta maisto tvarkymo subjektams.

Santrauka

Maisto sauga – priemonės užtikrinančios, kad maistas ir gėrimai bus saugūs vartoti.

Maisto higiena  – visi veiksmai užtikrinantys maisto saugumą.

Užterštas maistas gali sukelti įvairias ligas, apsinuodijimą, sukelti ekonominių nuostolių įmonei.

Sugedęs maistas gali būti kenksmingas, yra netinkamas valgyti ir gali sukelti skaudžias pasekmes.

Geri maisto saugos ir higienos standartai reikalauja geros prevencijos ir geros kontrolės visuose maisto tvarkymo etapuose.