HBB- Higienos pažymėjimas. Netiesiogiai maistą tvarkantiems darbuotojams

7,00 

Mokymų paskyra aktyvi 1 mėnesį nuo kurso įsigijimo.

Aprašymas

Higienos pažymėjimas (HBB). Netiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai

Šį kursą turi išklausyti:

Maisto tvarkymo subjektų darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką maisto saugai ir kokybei

Maisto tvarkymo subjektų darbuotojai,  privalo būti išklause kursą ir turėti šiuos pažymėjimus:

Nr. Veiklos sričių kodai Veiklos sričių pavadinimai Mokymo programos kodas Mokymo periodiškumas
20. 020 Pirminių produktų gamintojai ir gamintojai iš pirminių produktų; darbuotojai, tvarkantys negreitai gendantį maistą, bet jo negaminantys, neperdirbantys ir neruošiantys

Netiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai

HBB Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai

Kurse aptariamos temos:

1. Maisto tvarkymo subjektų higienos reikalavimai (asmens higiena, maisto tvarkymo higiena, kryžminės taršos prevencija, patalpų, įrangos, transporto priežiūra, nariuotakojų ir graužikų kontrolė, atliekų tvarkymas).

2. Per maistą plintančių užkrečiamųjų ligų profilaktika.