H15 – Higienos pažymėjimas. Su nuodingosiomis medžiagomis dirbantys darbuotojai

10.89 

Pastaba: Mokymų paskyra aktyvi 1 mėnesį nuo kurso įsigijimo.

Kam skirti šie mokymai? Su nuodingosiomis medžiagomis dirbantiems darbuotojams.

Įsigijus kursus mokymosi procesą galite pradėti iš karto, tereikia savarankiškai susipažinti su sistemoje pateikta mokymosi medžiaga bei sėkmingai išspręsti žinių patikrinimo testą. Sėkmingai išlaikius sveikatos žinių patikrinimo testą, pažymėjimas Jums bus išsiųstas el. paštu.

H15 kurse aptariamos šios temos:

1. Nuodingųjų medžiagų grupės, jų savybės, poveikis, priklausomai nuo jų rūšies, fizinių ir cheminių savybių, patekimo, kaupimosi, išsiskyrimo iš organizmo būdų. Bendrosios žinios apie nuodingųjų medžiagų toksiškumą, poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai.

2. Ūmaus ir lėtinio apsinuodijimo nuodingosiomis medžiagomis požymiai. Profesinės rizikos veiksniai, jų poveikis žmogaus sveikatai,  medicinos pagalbos organizavimas. Profilaktinių sveikatos tikrinimų reikšmė lėtinių apsinuodijimų ir profesinių ligų profilaktikai.

3. Saugaus darbo su nuodingosiomis medžiagomis įgūdžių formavimas. Inžinerinės, techninės, technologinės priemonės, saugančios nuo apsinuodijimo nuodingosiomis medžiagomis bei jų patekimo į aplinką rizikos.

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa.

Nr. Veiklos sričių kodai Veiklos sričių pavadinimai Mokymo programos kodas Mokymo periodiškumas
H15 Su nuodingosiomis medžiagomis dirbantys darbuotojai
H15 Prieš pradedant dirbti