H1 – Higienos pažymėjimas. Švietimo įstaigų darbuotojams – ikimokyklinių įstaigų darbuotojams

14.98 

Mokymų paskyra aktyvi 1 mėnesį nuo kurso įsigijimo.

Higienos pažymėjimas (H1). Švietimo įstaigų darbuotojai

Šį kursą turi išklausyti: švietimo teikėjų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, laisvieji mokytojai, vykdantys asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas

Švietimo įstaigų darbuotojai privalo būti išklause kursą ir turėti šiuos pažymėjimus:

Nr. Veiklos sričių kodai Veiklos sričių pavadinimai Mokymo programos kodas Mokymo periodiškumas
7. 007 Švietimo teikėjų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pedagoginiai darbuotojai, laisvieji mokytojai, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas PP, HB, H1 Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai

Kurse bus aptariamos šios temos:

1. Teisės aktai, reglamentuojantys vaikų socialinės globos organizavimo, vaikų ugdymo proceso bendruosius sveikatos saugos reikalavimus.

2. Teritorijos, patalpų, apšvietimo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo reikalavimai.

3. Teritorijos, patalpų, įrenginių priežiūra.

4. Dienos režimo ir maitinimo organizavimas.

5. Ugdymo proceso higiena.

6. Vaikų sveikatos priežiūra  (užkrečiamųjų ligų profilaktika, skiepai).