H2 – Higienos pažymėjimas. Socialiniai darbuotojai, dirbantys su suaugusiais asmenimis

10.89 

Pastaba: Mokymų paskyra aktyvi 1 mėnesį nuo kurso įsigijimo.

Kam skirti šie mokymai? Socialiniams darbuotojams, dirbantiems suaugusių asmenų socialinės globos įstaigose ir individualios priežiūros personalui.

Įsigijus kursus mokymosi procesą galite pradėti iš karto, tereikia savarankiškai susipažinti su sistemoje pateikta mokymosi medžiaga bei sėkmingai išspręsti žinių patikrinimo testą. Sėkmingai išlaikius sveikatos žinių patikrinimo testą, pažymėjimas Jums bus išsiųstas el. paštu.

H2 kurse aptariamos šios temos:

1. Teisės aktai, reglamentuojantys suaugusių asmenų socialinės globos organizavimo bendruosius sveikatos saugos reikalavimus.

2. Teritorijos, patalpų įrengimo, apšvietimo, mikroklimato, triukšmo, vėdinimo, vandens tiekimo reikalavimai.

3. Patalpų, įrenginių, inventoriaus priežiūra.

4. Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija.

5. Užkrečiamųjų ligų profilaktika, užkrečiamųjų ligų židinių privalomasis aplinkos kenksmingumo pašalinimas.

6. Maitinimo organizavimas.

7. Paslaugų gavėjų asmens higiena, aprūpinimas lovos skalbiniais, rankšluosčiais, drabužiais.

Švietimo įstaigų darbuotojai privalo būti išklause kursą ir turėti šiuos pažymėjimus:

Nr. Veiklos sričių kodai Veiklos sričių pavadinimai Mokymo programos kodas Mokymo periodiškumas
8. 008 Švietimo teikėjų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pedagoginiai darbuotojai, laisvieji mokytojai, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas PP, HB, H2 Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai