H2 – Higienos pažymėjimas. Socialiniai darbuotojai, dirbantys su suaugusiais asmenimis

14.98 

Mokymų paskyra aktyvi 1 mėnesį nuo kurso įsigijimo.

Aprašymas

Higienos pažymėjimas (H2).

Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas

Šį kursą turi išklausyti: Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas

Švietimo įstaigų darbuotojai privalo būti išklause kursą ir turėti šiuos pažymėjimus:

Nr. Veiklos sričių kodai Veiklos sričių pavadinimai Mokymo programos kodas Mokymo periodiškumas
8. 008 Švietimo teikėjų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pedagoginiai darbuotojai, laisvieji mokytojai, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas PP, HB, H2 Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai

Kurse bus aptariamos šios temos:

1. Teisės aktai, reglamentuojantys suaugusių asmenų socialinės globos organizavimo bendruosius sveikatos saugos reikalavimus.

2. Teritorijos, patalpų įrengimo, apšvietimo, mikroklimato, triukšmo, vėdinimo, vandens tiekimo reikalavimai. 

3. Patalpų, įrenginių, inventoriaus priežiūra.

4. Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija.

5. Užkrečiamųjų ligų profilaktika, užkrečiamųjų ligų židinių privalomasis aplinkos kenksmingumo pašalinimas.

6. Maitinimo organizavimas.

7. Paslaugų gavėjų asmens higiena, aprūpinimas lovos skalbiniais, rankšluosčiais, drabužiais.