H10 – Higienos pažymėjimas. Tiesiogiai maistą tvarkantiems darbuotojams

14.98 

Pastaba: Mokymų paskyra aktyvi 1 mėnesį nuo kurso įsigijimo.

Kam skirti šie mokymai? Tiesiogiai maistą tvarkantiems darbuotojams.

Įsigijus kursus mokymosi procesą galite pradėti iš karto, tereikia savarankiškai susipažinti su sistemoje pateikta mokymosi medžiaga bei sėkmingai išspręsti žinių patikrinimo testą. Sėkmingai išlaikius sveikatos žinių patikrinimo testą, pažymėjimas Jums bus išsiųstas el. paštu.

H10 kurse aptariamos šios temos:

1. Maisto saugos principai ir maisto tvarkymą, pateikimą į rinką, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų reikalavimus reglamentuojantys teisės aktai.

2. Maisto tvarkymo subjektų higienos reikalavimai (asmens higiena, maisto tvarkymo higiena, kryžminės taršos prevencija, patalpų, įrangos, transporto priežiūra, nariuotakojų ir graužikų kontrolė, nesaugaus maisto pašalinimas iš rinkos, atliekų tvarkymas).

3. Bendrieji maisto produktų ženklinimo reikalavimai.

4. Maisto tvarkymo subjektų savikontrolė, taikant Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistemos (RVASVT) principais grindžiamas procedūras.

5. Per maistą plintančios užkrečiamosios ligos, jų prevencija.

 

Maisto tvarkymo subjektų darbuotojai privalo būti išklausę kursą ir turėti šiuos pažymėjimus:

Nr. Veiklos sričių kodai Veiklos sričių pavadinimai Mokymo programos kodas Mokymo periodiškumas
20. 020 Maisto tvarkymo subjektų darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką maisto saugai ir kokybei.

Tiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai

H10 Prieš pradedant dirbti ir kas penkeri metai