H9 – Higienos pažymėjimas. Vandens tiekimo įmonių darbuotojai

14.98 

Pastaba: Mokymų paskyra aktyvi 1 mėnesį nuo kurso įsigijimo.

Kam skirti šie mokymai? Vandens tiekimo įmonių darbuotojams bei jų vadovams.

Įsigijus kursus mokymosi procesą galite pradėti iš karto, tereikia savarankiškai susipažinti su sistemoje pateikta mokymosi medžiaga bei sėkmingai išspręsti žinių patikrinimo testą. Sėkmingai išlaikius sveikatos žinių patikrinimo testą, pažymėjimas Jums bus išsiųstas el. paštu.

H9 kurse aptariamos šios temos:

1. Teisės aktai, reglamentuojantys bendruosius geriamojo vandens tiekimo visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Vandenviečių apsaugos zonos ir jose taikomi ūkinės veiklos apribojimai.

2. Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai.

3. Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens saugos ir kokybės reikalavimai.

4. Per geriamąjį vandenį plintančių užkrečiamųjų ligų, legioneliozės profilaktika.

5. Statinių ir įrenginių, skirtų geriamajam vandeniui išgauti, ruošti, tiekti, saugoti, fasuoti, priežiūra, valymas, dezinfekcija.

6. Geriamojo vandens rizikos vertinimas.

Vandens tiekimo įmonių darbuotojai bei jų vadovai privalo būti išklausę kursą ir turėti šiuos pažymėjimus:

Nr. Veiklos sričių kodai Veiklos sričių pavadinimai Mokymo programos kodas Mokymo periodiškumas
19. 009 Vandens tiekimo įmonių darbuotojai bei jų vadovai HB, H9 Prieš pradedant dirbti
H9 Kas dveji metai