Apgyvendinimo paslaugos

Mokymai apgyvendinimo paslaugas teikiantiems darbuotojams

Pirmosios pagalbos kursus sudaro nuotolinė teorinė dalis ir gyvai vykstanti privalomoji praktinė mokymų dalis. Mokymų pažymėjimai išduodami išlaikius kurso teorinį testą ir atvykus į praktinę užduotį gyvai.

Kokį pirmosios pagalbos kursą pasirinkti?

PP013 – pirmosios pagalbos pažymėjimas apgyvendinimo paslaugas teikiantiems darbuotojams
PT – pirmosios pagalbos pažymėjimas, tęstinė programa (kai PP013 pažymėjimas buvo įgytas prieš 5 metus).

PRIDĖTI VISUS REIKALINGUS PAŽYMĖJIMUS

Pirmosios pagalbos mokymai

Higienos mokymai

Nuotolinius higienos mokymus sudaro mokomoji medžiaga, praktinis testo klausimas ir teorinių žinių patikrinimas. Sėkmingai išlaikius higienos kursą pažymėjimas iš karto atsiunčiamas Jums el. paštu.

Kokius higienos kursus pasirinkti?

H6 – higienos pažymėjimas apgyvendinimo paslaugas teikiantiems darbuotojams
HB – bendrosios higienos pažymėjimas
PASTABA: Jeigu darbo vietoje turėsite kontaktą su maistu bei atliksite valymo darbus, rekomenduojame įgyti H10 (higienos pažymėjimas tiesiogiai maistą tvarkantiems darbuotojams) ir H11 (higienos pažymėjimas valymo paslaugas teikiantiems darbuotojams) pažymėjimus