Nuodingųjų medžiagų tvarkymas

Mokymai dirbantiems su nuodingosiomis medžiagomis

Higienos mokymai

Nuotolinius higienos mokymus sudaro mokomoji medžiaga, praktinis testo klausimas ir teorinių žinių patikrinimas. Sėkmingai išlaikius higienos kursą pažymėjimas iš karto atsiunčiamas Jums el. paštu.

Kokius higienos kursus pasirinkti?

H15 – higienos pažymėjimas darbuotojams dirbantiems su nuodingosiomis medžiagomis