Skip to main content

Maitinimo organizavimas

 • Jeigu stacionarios globos įstaigos paslaugų gavėjams maistas tiekiamas (gaminamas) centralizuotai, paslaugų gavėjai turi būti maitinami 3–4 kartus per dieną kas 3–4,5 val.
 • Paros maisto energijos norma paskirstoma taip, kad iš jos:
  • 30% sudarytų pusryčiai,
  • 40±3% pietūs,
  • 10±3% – pavakariai (priešpiečiai),
  • 20±3% – vakarienė
 • (Šis reikalavimas netaikomas tais atvejais, kai stacionarios globos įstaigos paslaugų gavėjai maistą gaminasi patys).
 • Valgiaraščiai turi būti sudaromi, atsižvelgiant į rekomenduojamas suaugusiesiems paros energijos, maistinių medžiagų, mineralinių medžiagų ir vitaminų normas, patvirtintas:
 • 2007 m. gruodžio 29d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1090 ,,Dėl Rekomenduojamų maisto produktų paros normų socialinę globą gaunantiems asmenims patvirtinimo“ (Žin.,2008,Nr.4-152) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.312533
 • pagal poreikį ir esant medikų rekomendacijoms turi būti organizuojama dietinė mityba.