Skip to main content

Patalpų klimatas

Patalpų klimatas

 • Vaikų sveikatai labai svarbi patalpų oro temperatūra ir taisyklingas jų vėdinamas. 
 • Šildymo prietaisai ir įrenginiai turi būti saugūs, lengvai valomi. 
 • Šildymo prietaisų, įrengtų vaikams prieinamose vietose, paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 42 °C. 
 • Ugdymo patalpose aštrias briaunas turintys šildymo prietaisai turi būti apsaugoti nuimamomis grotelėmis ar kitokiomis priemonėmis, uždengiančiomis aštrias briaunas. Draudžiama tam tikslui naudoti medžio drožlių plokštes.
 • Patalpų temperatūra
  • vaikų žaidimo kambariuose turi būti 20-23o C, 
  • tualete – prausykloje – 19-23o C šilumos,
  • miegamuosiuose – 18-22o C,
  • santykinė oro drėgmė – 35-65 proc.,
  • oro judėjimo greitis – ne didesnis kaip 0,15 m/s.

 

 • Kiekvieną dieną patalpos turi būti vėdinamos natūraliu arba mechaniniu būdu. 
 • Kai patalpose nėra vaikų, patalpos turi būti vėdinamos skersvėjiniu būdu, patalpų temperatūra neturi nukristi žemiau 12oC. 
 • Patalpų negalima vėdinti per tualeto – prausyklos patalpas. 
 • Taupant patalpose šilumą, geriau vėdinti intensyviai, bet trumpai, negu po truputį ilgą laiką.

Vėdinimas

 • Turi būti:
  • numatytas natūralus(varstomi langai ir natūralios traukos kanalai). Atskiri traukos kanalai turi būti tualetų-prausyklų, skalbyklos ir virtuvės patalpose (negali būti bendro vėdinimo kanalo šiose patalpose)
  • mechaninis(virtuvėje oro ištraukimo sistema).
 • Naujai statant ir rekonstruojant turi būti:
  • įrengtos tokios vėdinimo ir (ar) kondicionavimo sistemos, kad būtų galima palaikyti higienos normos mikroklimato ir oro kokybės parametrus
  • įrengiant langus su stiklo paketais turi būti įrengiamas mechaninis tiekiamasis-ištraukiamasis patalpų vėdinimas.

Vanduo

 • Karštas vanduo turi būti nuolat tiekiamas į virtuvės patalpą,
  • sveikatos,
  • logopedo kabinetus,
  • grupės indų plovyklą,
  • visų grupių tualeto – prausyklos patalpas. 
 • Karšto vandens temperatūra ne mažesnė kaip 37oC ir nedidesnė kaip 42oC.

Apšvietimas

 • Didelę dalį laiko vaikai praleidžia mišriai apšviestose patalpose, natūralų apšvietimą papildant dirbtiniu apšvietimu. 
 • Natūralus apšvietimas turi būti:
  • grupių žaidimų, 
  • miegamojo / poilsio patalpose / erdvėse, kūno kultūros ir 
  • muzikos salėje (jei yra įrengta).
 • Šiose patalpose apšvietos koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1,5 proc. toliausiai nuo lango nutolusiame taške, o nepertraukiamos insoliacijos trukmė grupių žaidimų patalpose / erdvėse nuo kovo 22 d. iki rugsėjo 22 d. turi būti ne trumpesnė kaip 2,5 val..
 • Grupių žaidimų, miegamojo poilsio patalpose / erdvėse, apšviečiamose tiesioginiais saulės spinduliais, turi būti įrengtos užuolaidos, žaliuzės ar kitos apsaugos nuo saulės priemonės.
 • Dirbtinis apšvietimas:
 • bendras dirbtinis apšvietimas turi būti įrengtas visose patalpose, kuriose vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa. 
 • Patalpų dirbtinės apšvietos mažiausios ribinės vertės pateiktos šios higienos normos: