Skip to main content

Techninė apžiūra ir kontrolė

Įranga – saugi ir kokybiška

Asmenys, kurie stato, projektuoja, įrenginėja vaikų žaidimams skirtas aikšteles ar patalpas, privalo rinktis kokybišką bei saugią įrangą, kuri nekeltų pavojaus vaikų sveikatai. Visos įrangos dalys turi būti atsparios didelei apkrovai, be išsikišančių, aštrių elementų ir įrengtos taip, kad nekeltų rizikos užstrigti vaiko kūnui ar kūno daliai. Žaidimų aplinkoje naudojamos įrangos saugą patvirtina jų atitiktis Lietuvos standartų (LST EN 1176) ar tapačių standartų reikalavimams. Taip pat svarbu žaidimų aikštelių ar patalpų įrangą sumontuoti tiksliai pagal gamintojo nurodytas instrukcijas.

Žaidimų aikštelės ar patalpos turi atitikti Lietuvos standartų reikalavimus

Siekiant užtikrinti vaikų sveikatos saugą, prieš pradedant naudoti žaidimų aikštelę ar patalpą, turi būti įvertinta jos atitiktis Lietuvos standartų reikalavimams. Patikrinimą atlieka akredituota Lietuvos standarto atitikčiai kontrolės įstaiga. Akredituotų įstaigų sąrašą galite rasti Nacionalinio akreditacijos biuro svetainėje http://db.nab.lt/ais/accreditation. Žaidimų aikštelės eksploatuotojas ar savininkas patikros metu gauna išduotą kontrolės ataskaitą ar sertifikatą, o saugi vaikų žaidimo įranga pažymima specialiu lipduku su kito patikrinimo data.

Nemažai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų įsigyja netinkamą naudoti vaikų žaidimo aikštelės įrangą. Specialistai pataria vykdyti viešuosius vaikų žaidimų įrangos pirkimus ir vieną iš kriterijų nurodyti, kad pardavėjas privalo atlikti įrangos ir dangos patikrą akredituotoje įstaigoje.

Norint visada išlaikyti saugią žaidimų aplinką, svarbu vykdyti žaidimų aikštelių, patalpų įrangos, įskaitant pagalbinę įrangą (tvorą, vartelius ir pan.), dangos techninę priežiūrą ir kontrolę. Todėl žaidimų aikštelių ir patalpų eksploatuotojas ar savininkas privalo:

  • ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę įvertinti riziką, kylančią dėl įrangos naudojimo, vandalizmo (ar nėra sulūžusių detalių, ar jų netrūksta, kiti akivaizdūs pavojai);
  • ne rečiau kaip 1 kartą per 3 mėnesius (jei įrangos gamintojas priežiūros instrukcijoje nenurodė kitaip) įvertinti įrangos veikimą ir stabilumą, susidėvėjimą (ypač judančių detalių), konstrukcinį vientisumą;
  • užtikrinti, kad 1 kartą per metus būtų atlikta žaidimų aikštelių, patalpų pagrindinė metinė kontrolė, kurios metu įvertinama jų įrangos, dangos atitiktis Lietuvos standartų reikalavimams.

Žaidimų aplinka – visada saugi ir prižiūrima

Už žaidimų aikštelių, patalpų įrangą atsakantys asmenys privalo užtikrinti, kad vaikams skirta žaidimų aplinka būtų visada saugi ir prižiūrima. Jeigu atliekant vertinimą nustatyti bet kokie defektai, galintys kelti grėsmę žmonių sveikatai, privaloma juos nedelsiant pašalinti arba užtikrinti, kad įranga nebūtų naudojama, taip apsaugant vaikus nuo traumų ir susižalojimų.