Skip to main content

Vaikų žaidimo aikštelės

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, vaikų  traumos yra pagrindinė vaikų mirtingumo priežastis. Dažniausiai traumos yra susijusios su netinkama žaidimų aikštelių ar patalpų įranga: sulūžusi, blogai įtvirtinta, nekokybiška, su konstrukciniais pažeidimais. Saugiai įrengta žaidimų ir laisvalaikio aplinka gali sumažinti vaikų sužalojimus nuo išorinių veiksnių net iki 30 proc.

 • Projektuojant, statant, remontuojant, ar įrengiant žaidimų aikšteles ir patalpas. 
 • Taip pat žaidimų aikštelių ir patalpų savininkams ar eksploatuojantiems asmenims būtina vadovautis Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
 • Žaidimų aikštelės turi būti įrengiamos ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, elektros tinklo įrenginių ir ne arčiau kaip 15 m atstumu nuo automobilių saugyklų ištraukiamosios vėdinimo sistemos angų.
 • Žaidimų aikštelė, kurios ribos nutolusios nuo gatvės važiuojamosios dalies mažiau nei 20 m., turi būti aptverta tvora ar gyvatvore.
 • Žaidimų aikštelėje esantis dirvožemis ir gruntas turi būti neužterštas.
 • Turi būti įrengta saugi, smūgį silpninanti ar kita tinkama vaikų žaidimų aikštelėms danga. 
 • Visi įrenginiai turi būti saugūs, patikimai ir saugiu atstumu pritvirtinti, atitinkantys vaikų amžių, ūgį, jų poreikius;
 • Naujai įrengiamos žaidimų aikštelės įranga turi turėti atitikties sertifikatą.
 • Žaidimų aikštelėje turi būti pritvirtinta žymena, kurioje turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; paskutinį kartą atliktos žaidimų aikštelės įrangos pagrindinės metinės kontrolės data; kita reikalinga informacija.
 • Žaidimų aikštelėje ar šalia jos turi būti uždara, reguliariai valoma šiukšliadėžė.
 • Draudžiama žaidimų aikštelėse sodinti ir auginti nuodinguosius augalus.