Skip to main content

Vandens tiekimo reikalavimai

  • Karštas ir šaltas vanduo turi būti nuolat tiekiamas asmens higienos patalpose, virtuvės patalpose, valgykloje (prie valgyklos esančiose patalpose), skalbimo patalpose. 
  • Iš karšto vandens čiaupo ištekančio vandens temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 50C ir ne aukštesnė kaip 60C. 
  • Jeigu karšto vandens temperatūra yra žemesnė, susidaro palankios sąlygos legionelių bakterijoms daugintis, kurios gali sukelti sveikatos sutrikimus.
  • Tiekiamas geriamasis vanduo turi atitikti teisės akto HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402074/asr