Skip to main content

Žaidimų įrangos priežiūra

 • Žaidimų aikštelės turi būti prižiūrimos ir valomos. 
 • Žolė turi būti nušienauta. 
 • Žiemą takeliai turi būti neslidūs. 
 • Smėlis žaidimų aikštelėse įrengtose smėlio dėžėse turi būti pakeičiamas ar atnaujinamas kiekvieną pavasarį ir pagal epidemiologines reikmes, taip pat esant užteršimui šiukšlėmis ar kitomis priemaišomis. 
 • Smėlyje neturi būti askaridžių, plaukagalvių, toksokarų echinokokų ir kitų helmintų kiaušinių.
 • Smėlio dėžės turi būti apsaugotos nuo užteršimo jas uždengiant. 
 • Smėlio dėžės uždangalas turi būti neslidaus paviršiaus.
 • Šiukšliadėžės turi būti reguliariai ištuštinamos.

Žaidimų patalpų ir įrangos priežiūra: 

 • žaislai neturi kelti pavojaus vaikų sveikatai (dėl rizikos juos nuryti, įkvėpti ar susižeisti jais palietus odą, gleivinę, akis). 
 • žaislai turi būti švarūs, atitikti vaikų amžių; 
 • žaislai turi būti lengvai valomi, plaunami, dezinfekuojami;
 • žaidimų patalpos ir jose esanti įranga bei kitas inventorius turi būti švarūs, tvarkomi, valomi kiekvieną dieną drėgnu būdu ir pagal poreikį. 
 • sanitariniams mazgams valyti turi būti skirtas atskiras, pažymėtas valymo inventorius;
 • valymo ir dezinfekcijos priemonės turi būti laikomos vaikams neprieinamoje vietoje.
 • Asmenys, dirbantys su valymo, dezinfekcijos priemonėmis, turi vadovautis gamintojų instrukcijomis, gamintojų ar tiekėjų saugos duomenų lapuose nurodytais sveikatos saugos reikalavimais.
 • Nustačius ar įtarus užkrečiamosios ligos atvejį ar (ir) protrūkį, patalpos, įrenginiai, žaislai, inventorius valomi, dezinfekuojami pagal specialistų, vykdančių užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę, nurodymus.
 • Nuolatinė dezinfekcija atliekama šiluminėmis (karštu vandeniu, virinant, lyginant), mechaninėmis (vėdinant, skalbiant) ir buitinėmis valymo-dezinfekcijos priemonėmis (muilu, soda ir kt.).
 • Žaidimų patalpų naudojimo metu atsiradę sienų, lubų, grindų, įrenginių ar inventoriaus defektai, galintys turėti įtakos vaikų sveikatai ir saugumui, šalinami nedelsiant.
 • Už žaidimų aikštelių, patalpų įrangos priežiūrą ir saugą atsako juos eksploatuojantys juridiniai ar fiziniai asmenys.