Skip to main content

Žaidimų patalpos

  • Žaidimų patalpų danga turi būti saugi ir tinkama vaikų žaidimo patalpoms.
  • Įranga turi būti saugi, patikimai pritvirtinta ir išdėstyta saugiu atstumu.
  • Žaidimų patalpose, kuriose žaidžiama su kamuoliu, langai ir šviestuvai turi būti apsaugoti nuo atsitiktinių smūgių.
  • Žaidimų patalpose varstomi langai turi turėti langų atidarymo ribotuvus arba kitas apsaugos nuo kritimo priemones, jeigu jie yra pasiekiami vaikams ir kelia iškritimo pavojų. 
  • Langų atidarymo ribotuvai turi būti įrengti taip, kad apribotų lango atvėrimą iki ne didesnės kaip 10 cm angos ir vaikai negalėtų jų atidaryti.
  • Žaidimų patalpose elektros lizdai vaikams prieinamose vietose turi būti uždengti specialiomis apsaugos priemonėmis.
  • Grindų danga turi būti neslidi, lygi (nekelti kritimo rizikos užkliuvus), lengvai valoma drėgnu būdu ir atspari valymo priemonėms. 
  • Baldai esantys vaikų žaidimo patalpose turi būti lengvi, tvirti, lengvai valomais ir nugludintais paviršiais, nudažyti vandeniui ir dezinfekuojančioms medžiagoms atspariais dažais. 
  • Visi vaikų baldai turi atitikti jų ūgius ir amžių.