H1 – Higienos pažymėjimas. Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojams

14.98 

Mokymų paskyra aktyvi 1 mėnesį nuo kurso įsigijimo.

Higienos pažymėjimas (H1). Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai.

Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus.

Švietimo įstaigų darbuotojai privalo būti išklause kursą ir turėti šiuos pažymėjimus:

Nr. Veiklos sričių kodai Veiklos sričių pavadinimai Mokymo programos kodas Mokymo periodiškumas
7. 017 Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus PP, HB, H1 Prieš pradedant dirbti
PT Kas penkeri metai

Kurse bus aptariamos šios temos:

1. Teisės aktai, reglamentuojantys vaikų socialinės globos organizavimo, vaikų ugdymo proceso bendruosius sveikatos saugos reikalavimus.

2. Teritorijos, patalpų, apšvietimo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo reikalavimai.

3. Teritorijos, patalpų, įrenginių priežiūra.

4. Dienos režimo ir maitinimo organizavimas.

5. Ugdymo proceso higiena.

6. Vaikų sveikatos priežiūra  (užkrečiamųjų ligų profilaktika, skiepai).